Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

19:32
9042 c1ee 500
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viairmelin irmelin
19:31
1554 b37a
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viairmelin irmelin
19:31
5342 12ce 500
Johnny Depp and Winona Ryder - Edward Scissorhands (1990), Tim Burton
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
19:31
6919 672c 500
Anke Grunow
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

May 11 2018

17:08
2148 cd88 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
17:06
2023 e606
Reposted fromstylte stylte viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 10 2018

21:14
3393 08dd 500
Reposted fromamatore amatore viaelczi elczi
21:12
5754 885e 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaelczi elczi
21:11
4877 2174
Reposted fromkarahippie karahippie viaelczi elczi
21:10
3479 067f 500
to tyle
Reposted fromhighringo highringo viaelczi elczi
21:09
6548 fa4d
Reposted fromalamakotakotmaale alamakotakotmaale viazi zi
20:54
4185 b75f
20:54
3330 795f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaakunin akunin
20:51
20:49
2465 a3c6 500
Reposted fromlouse louse viaMartwa13 Martwa13
20:49
20:49
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaimpressive impressive
20:22
3506 41a1
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
20:21
3479 8462
Reposted fromkarahippie karahippie viasadporn sadporn
20:20
1278 1fad
Reposted fromJuliette Juliette viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl