Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

23:24

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viazyta zyta
23:23
23:22
7140 2d00 500
23:22
kurwa mać
— .
Reposted fromliliowadusza liliowadusza vianezavisan nezavisan
23:21
7948 732b
Reposted from777727772 777727772 viaDreamsMayCome DreamsMayCome
23:21
7938 443d 500
Reposted from777727772 777727772 viaDreamsMayCome DreamsMayCome
23:20
7389 e6a3
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
23:18
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaifyouleave ifyouleave
23:18
4494 aef0 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaDreamsMayCome DreamsMayCome
23:18
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
23:18
3432 c0c5 500
Reposted frompszemek pszemek vianiskowo niskowo
23:17
Anders Røkkum
Reposted fromcorvax corvax vianiskowo niskowo
23:17
22:59
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viairmelin irmelin
22:58
7360 0fe7 500
Reposted fromPoranny Poranny
22:49
4483 4ca9 500
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
22:48
4476 a7c0
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
22:29
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viazdjeciahuja zdjeciahuja
22:29
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viagoldenowl goldenowl
22:29
7732 6d4e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl